Rozszerzenie bazy kontaktowej w ramach programu Polish Design Focus w Berlinie


Berlin, 12. Juni, 2013

Na początku czerwca świat berlińskiego designu skierował całą uwagę na swojego sąsiada – Polskę. W ramach tegorocznego festiwalu DMY  (5. – 9. czerwca 2013) Instytut Polski w Berlinie zaprezentował największy obecnie zbiór prac współczesnego polskiego designu. W wystawie wzieły udział pracownie projektowe,  przedsiębiorstwa, instytucjie oraz szkóły wyższe, w sumie ponad 40- stu uczestników.

Spotkanie to było dobrą okazją dla IDZ aby przeprowadzić wymianę kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i projektantami z Polski i Berlina. Wynikiem tego zostało zawartych około 100 kontaktów pomiędzy obydwoma sąsiadującymi krajami. Kontakty te zostały nawiązane pomiędzy przedsiębiorstwami branży meblarskiej i projektowej, a także szkółami wyższymi oraz instytucjami.

Zdobyte dane posłużyły w dużej mierze do rozszerzenia bazy kontaktowej pomiędzy Polską i Berlinem. Projekty skupiają się na korzystnym położeniu obydwu krajów oraz atrakcyjności Polski jako rynk współpracy dla berlińskich projektantów.

Przy współpracy z Polskim Instytutem w Berlinie.

Instytut Polski w Berlinie | Strona projektu „Polish Design Focus“
DMY International Design Festival Berlin | Strona projektu „Polish Design Focus“