Spotkania biznesowe – eksperci designu, budowania strategii i marek


, 1. Oktober, 2013 – 30. November, 2014

Celem spotkań było nawiązanie kontaktów między polskimi przedsiębiorstwami i berlińską branżą designu. Indywidualne spotkania biznesowe oferowały firmom możliwość spotkania dopasowanych ekspertów oraz weryfikacji ofert celujących na wzrost konkurencyjności firmy.

Spotkania odbywały się  w okresie 2013 – 2014 w różnych miastach i przedsiębiorstwach na terenie Polski.

Korzyści dla polskich przedsiębiorstw:

 • poznanie niemieckich specjalistów designu, innowacji i rozwoju strategii
 • zastosowanie międzynarodowego „know-how” we własnym przedsiębiorstwie
 • rozwój produktów i ofert według wymagań gospodarczych
 • rozwój oferty dopasowanej do oczekiwań międzynarodowych odbiorców
 • dostosowanie do międzynarodowej konkurencji
 • wzmocnienie własnej pozycji na wewnętrznych i międzynarodowych rynkach
 • wsparcie przy pozycjonowaniu marki na niemieckim rynku

Korzyści dla branży designu:

 • rozszerzenie własnych kontaktów na polskim rynku
 • urozmaicenie międzynarodowego zakresu działania
 • weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych w Polsce
 • nawiązanie długotrwałych kontaktów i międznarodowej współpracy

Partnerzy kooperacyjni: Kielecki Park Technologiczny,
Galeria Wnętrz Domar, CRZ Krzywy Komin (fundacja Open Mind)
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (Enterprise Europe Network)