Rozwój produktów z Ćmielów Design Studio | faza 1: przedprodukcja


Ćmielów, 30. September – 10. Oktober, 2013

Wizyty przedprodukcyjne
Oficjane otwarcie Ćmielów Design Studio

30 września 2013 nastąpiło otwarcie Ćmielów Design Studio. Uroczystość uświetnił Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, władze lokalne jak i właściciele oraz dyrektorzy Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.

Zaproszono również grupę projektantów z Berlina, biorących udział w rozwoju produktów z Ćmielów Design Studio. Wieczór zakończył się wystawną kolacją zorganizowaną przez IDZ, podczas której berlińczycy wraz z członkami zespółu Ćmielów Design Studio wymieniali się pomysłami, pogłębiali znajomości oraz dyskutowali o warunkach przyszłej współpracy.

Kolejne dwa dni poświęcono omówieniu możliwości tworzenia produktów w Ćmielów Design Studio. Podczas kilkugodzinnej wizyty uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi fazami produkcyjnymi fabryki porcelany. Następnie każdy z projektantów przeprowadził indywidualną rozmowę z dyrektorem artystycznym firmy Markiem Cecułą. Ponowna wizyta przedprodukcyjna dla drugiej grupy projektantów odbyła się w ĆDS od 8 do 10 października.

Po spotkaniu w Ćmielowie projektanci wspólnie z ĆDS dopracowali indywidualne projekty przeznaczone do produkcji. W połowie października powstały pierwsze modele i formy.
3 Listopada nastąpi rozpoczęcie procesu produkcji prototypów w Ćmielowie.

Partnerzy kooperacyjni:
Ćmielów Design Studio
Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.