Wizyty w zakładach produkcyjnych branży tekstylno-odzieżowej


Lódź, 16. – 19. April, 2013

 Wizyta w zakładach produkcyjnych zorganizowana dla berlińskich projektantów mody miała dwa podstawowe cele: zaznajomienie się z polskim rynkiem mody, polską strukturą produkcyjną i jej przebiegiem; nawiązanie kontaktów z pośrednikami produkcji, gospodarką włókienniczą oraz branżą tekstylno-odzieżową.

Działalności dotyczące rynku oraz struktury produkcyjnej:

  • wizyty w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczegółowe zwiedzanie zakładów produkcyjnych, indywidualne rozmowy z kierownikami poszczególnych przedsiębiorstw,
  • obecność na Fashion Week Poland, najważniejszego branżowego spotkania polskiego świata mody oraz na wybranych pokazach mody.
  • wizyty w „części targowej” Fashion Week z prezentacjami oraz stoiskami ponad 200-stu marek i producentów.
  • Konferencja B2B Narodowego Związku Pracodawców Przemysłu Włókienniczego. Wykłady – Polska Moda oraz Rynek Produkcyjny, prezentacje wybranych producentów; możliwość indywidualnej rozmowy z producentami,
  • Przedstawienie zarysu wykładów: Rozwój branży tekstylno-włókienniczej w Polsce, najważniejsi projektanci mody, struktura rynku.

Działalności dotyczące nawiązania kontaktów:

  • Spotkanie z zaproszonymi managerami produkcji i agencjami,
  • kolacja w celu nawiązania kontaktów z managerami produkcji, technikami produkcji oraz producentami,
  • kolacja w celu nawiązania kontaktów z gośćmi Fashion Week Poland (międzynarodowi i polscy projektanci, prasa oraz przedstawiciele z branży tekstylno-odzieżowej),
  • zestawienie listy kontaktowej na której znalazły się  związki, przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele agencji branży tekstylno-odzieżowej.

Jednym z najważniejszych celi projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów. Z tego względu IDZ Netzwerke i organizacje z obydwu krajów zaplanowały wyżej wymienione działalności. Dzięki temu mogły związki przedsiębiorców przemysłu włókienniczego jak PIOT i Leviatan zawrzeć kontakt z berlińskim związkiem mody Nemona. W wyniku nawiązania tych kontaktów berlińscy projektanci otrzymają dane kontaktowe polskich producentów.

W związku z powyższym zostały również nawiązane kontakty z Akademią Sztuk Pięknych ASP w Łodzi. Uczelnia ta posiada największy fakultet mody w kraju Wydział Tkaniny i Ubioru oraz nowoczesny instytut współpracy z przemysłem.

Powyższe działalności zostały podsumowane ankietami, których wyniki zostaną opracowane przez IDZ . Na ich podstawie zostaną zaplanowane nowe działalności w tym kierunku.

Program został opracowany przy pomocy polskich partnerów. IDZ dziękuje za współpracę Pani Dorocie Stępniak (Fashion Week Poland), zarządowi Związku Pracodawców Przemysłu Włókienniczego PIOT oraz Pani Małgorzacie Czudak prowadzącej Pracownię Projektowania Ubioru na łódzkiej ASP.