Spotkania biznesowe w Katowicach – Jak budować marki konkurencyjne na międzynarodowych rynkach?


Katowice, 10. Oktober, 2014

Przed podjęciem rozmowów służących „kojarzeniu par“ zostały do siebie dopasowywane przedsiębiorstwa z obu stron. W fazie zgłoszeń zainteresowane polskie firmy miały możliwość szczegółowego opisu swoich celów rozwojowych.

Równolegle zaproszono do uczestnictwa berlińskie biura projektowe oraz opracowywano
ich profile ofertowe. Przed fazą „kojarzenia par“ uczestnicy otrzymali możliwość wyboru odpowiednich partnerów i przygotowania się do rozmów na podstawie profili przedsiębiorstw.

Indywidualne, trwające ok. 30 minut rozmowy pozwoliły uczestnikom na wymianę poglądów na temat celów rozwojowych polskich przedsiębiorstw i na zakreślenie perspektyw możliwych pól współpracy. Celem spotkania było nawiązanie pierwszych kontaktów i zapoznanie się z profilem potencjalnych partnerów biznesowych.

Spotkania w Katowicach, oprócz rozmów z przedsiębiorstwami, miały też na celu wymianę na płaszczyźnie eksperckiej z przedstawicielami polskiego Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU.

„Kojarzenie par“ pogłębiono przeprowadzając ankiety wśród uczestników projektu. Opierając się na ich wynikach, zespół projektu wspiera w ramach zapotrzebowania berlińskie biura designu oraz pomaga im przy pogłębianiu pozyskanych kontaktów z przedsiębiorstwami.

Partner kooperacyjny:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w KatowicachEnterprise Europe Network