Workshop „Finansowanie i promocja w przemyśle modowym“


Metropolenhaus Berlin, 6. September, 2019

Warsztaty „Finansowanie i promocja w przemyśle modowym“
Metropolenhaus Berlin, 6 września 2019 r.

W ramach projektu „Berlin Poland | Fashion Business & Manufacture 2019-2020“ Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) 6 września zorganizowało warsztaty poświęcone „finansowaniu i promocji w przemyśle modowym”.

Celem warsztatów było włączenie przedsiębiorstw modowych z Berlina w opracowywanie konkretnych rozwiązań i dróg oraz w stworzenie łatwego dostępu do możliwości finansowania i promocji w branży modowej.

Na początku wydarzenia przedstawiono możliwości promocji oraz modele finansowania, a także szczegóły dotyczące zakładania działalności gospodarczej oraz jej rozwoju.

Zaproszeni prelegenci:

  • Julia Krüger, menadżerka projektów w Berlin Partner,
  • Prof. Alexander Bretz, adwokat i profesor honorowy prawa w zakresie designu i zakładania firm w Wyższej Szkole Artystycznej w Halle,
  • Christophe Guené z unite coop!

Warsztaty poprowadziła Marte Hentschel, dyrektor zarządzająca Sourcebook, platformy networkingowej dla twórców mody.

Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy zdefiniowane na podstawie stopnia rozwoju przedsiębiorstwa: faza zakładania, rozwój oraz umiędzynarodowienie. W pierwszej części warsztatów grupy te identyfikowały istotnych interesariuszy. W dalszej części opracowywano konkretne możliwości rozwiązania kwestii zawartych w pytaniu „Jakich możliwości finansowania i promocji brakuje w berlińskiej branży modowej?” Te z kolei rozwinięte zostały do zdefiniowania konkretnych środków i możliwości poprawy sytuacji. Warsztaty zakończone zostały podsumowaniem i sformułowaniem zaleceń dotyczących podejmowanych działań.

Większość projektantów mody oceniło to wydarzenie jako bardzo sensowne i pomocne. Różnorodne grupy uczestników w różnych stadiach rozwoju firm zapewniły interesującą wymianę między berlińskimi projektantami mody. Uczestnicy oraz prelegenci zyskali nowe spojrzenia z różnych perspektyw.


Organizator
Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)

Mecenas
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie

Partnerzy kooperacyjni
Creative City BerlinEnterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Fashion Council Germany, GOOD GARMENT COLLECTIVE, NEMONA, Sourcebook