Kolacja matchmakingowa w trakcie imm cologne


Düsseldorf, 16. Januar, 2018

Równolegle do targów mebli imm cologne, Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) zorganizowało ekskluzywną kolację, której celem było umożliwienie nawiązania kontaktów między polskimi markami meblowymi a berlińskimi przedsiębiorstwami z branży kreatywnej. Łącznie 15 firm miało możliwość w ciągu pięciu godzin wymienić się na temat wewnętrznych informacji branżowych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Po krótkim powitaniu wygłoszonym przez Dirka Bolla (dyrektora zarządzającego firmy Koleksiyon oraz członka zarządu IDZ) w nowym showroomie Koleksiyon w duesseldorfskim porcie, rozpoczęła się interaktywna kolacja.

Wydarzeniu towarzyszyły krótkie wypowiedzi na ważne fachowe tematy dotyczące pozycjonowania na niemieckim rynku meblowym. Dyrektorzy zarządzający Dirk Boll, Dietmar Mühr (PLEX Group), Christof Flötotto (Geschwister Flötotto) oraz Gernot Oberfell (WertelOberfell) wypowiadali się krótko na temat budowania i pozycjonowania marki, strategii produktowej oraz współpracy transgranicznej.

Ta polsko-niemiecka wymiana branżowa odniosła pełen sukces. Berlińskie przedsiębiorstwa okazały się być obiecującymi partnerami dla polskich przedsiębiorstw i ekspertami w zakresie niemieckiego rynku. Reakcje uczestników były bardzo pozytywne.

“Cieszymy się, że udało nam się zrealizować ten koncept i że transgraniczne kontakty będą mogły zostać zintensyfikowane. Pozytywne reakcje uczestników po raz kolejny jasno pokazują, że zwłaszcza poprzez osobisty kontakt możemy się wiele od siebie wzajemnie nauczyć.” Dirk Boll, Koleksiyon

Program

New Work –
Nowe oczekiwania w projektach dla biznesu
Dirk Boll, Managing Director Koleksiyon GmbH

Skuteczne pozycjonowanie marki –
Przydatne wskazówki na rynku niemieckim
Dietmar Mühr, Managing Director PLEX Group

Skuteczne wejście na rynek niemiecki –
Strategie dla międzynarodowych marek meblowch z sektora SME
Christof Flötotto, Managing Director Geschwister FLÖTOTTO

Współpraca z marką Nowy Styl Group –
Zdobywcy nagród projektowych na rynkach międzynarodowych

Gernot Oberfell, Managing Director WertelOberfell


Organizator
International Design Center Berlin (IDZ)

Mecenas
Finansowanie ze środków federalnych w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy – przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Partnerzy kooperacyjny
Koleksiyon