Misja do Berlina- matchmaking polskich przedsiębiorstw z kreatywną gospodarką z Berlina


Berlin, 15. – 16. Oktober, 2015

Wzrost konkurencyjności dzięki efektywnej strategii designu

W ramach misji do Berlina zaproszono 9 polskich przedsiębiorstw na spotkania z berlińskimi studiami i agencjami designu. Uprzednio, na podstawie  ankiety definiującej ich cele i potrzeby, przedsiębiorcom zaproponowano pasujące biura designu, z których mieli możliwość wyboru 3  partnerów do indywidualnych rozmów.

Jako powitanie w Berlinie oraz przygotowanie polskich przedsiębiorców na ich spotkania z agencjami, pierwszy dzień delegacji przeznaczono na  wykłady oraz zaproszono polskie firmy do udziału w krótkich warsztatach. Pozwoliło to uzyskać wgląd w zagadnienie budowy marki, metod i procesów pracy designerów oraz service designu.

W drugim dniu delegacji odbyło się 25 indywidualnych spotkań (każda o długości ok. 90 minut) przeprowadzonych w siedzibach 15 agencji i studiów designu biorących udział w projekcie. Celem spotkań była pierwsza wymiana doświadczeń pomiędzy potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Zarówno indywidualne spotkania, kolacja networkingowa, wykłady i warsztaty w pierwszym dniu misji zostały ocenione przez uczestników obydwu krajów bardzo pozytywnie.

Po zakończeniu misji zespół prokejtu stara się nadal w razie potrzeby wspierać  berlińskie biura designu oraz polskie firmy w pogłębieniu zdobytych kontaktów biznesowych. W celu zdobycia opini co do przebiegu programu misji zostały przeprowadzone ankiety, które wykazały, że już w listopadzie odbędą się pierwsze powtóre spotkania w ramach  których berlińskie firmy kreatywne odwiedzą siedziby polskich przedsiębiorstw.

 

Partnerzy kooperacyjni
Enterprise Europe Network we Wrocławiu
Enterprise Europe Network Berlin Brandenburg