Program spotkań, tworzenie sieci i wybitne wzory


Berlin, 27. – 28. Oktober, 2011

Drugi moduł „Kojarzenia par i wymiany informacji“, zorganizowany w Berlinie, poświęcono budowaniu współpracy pomiędzy profesjonalistami z branż kreatywnych z regionów Berlina i Wielkopolski. Dwudniowa wizyta 14 polskich projektantów obejmowała m.in. prezentację nowej koncepcji targów, rozmowy z wybranymi międzynarodowymi wystawcami i firmami, spotkania networkingowe z kluczowymi przedstawicielami berlińskich instytucji i branż kreatywnych, wymianę doświadczeń i wiedzy z zawodowymi projektantami, a także omówienie różnorodnych przykładów najlepszych praktyk stosowanych przez berlińskich profesjonalistów z sektora kreatywnego.

Targi mebli „Qubique“, Kolacja integracyjna, Sympozjum

Na początek projektantów z Polski oprowadzono po debiutujących targach „Qubique“, szczegółowo przedstawiając koncepcję oraz zaplecze organizacyjne tej imprezy. Podczas wycieczki zorganizowano spotkania i moderowane dyskusje z wybranymi wystawcami. Prezentacje wygłosili m.in. Hermann August Weizenegger, Heike Buchfelder, Elisa Strozyk, Uniwersytet Sztuki w Berlinie (ID5) oraz Alcantara, sieć kreatywna Create Berlin i Jerszy Seymour Design Workshop / NGispen.

Dzień zakończył się wieczorną kolacją integracyjną z udziałem przedstawicieli władz Berlina (senackiego Wydziału Gospodarki, Technologii i Badań), partnerów programu, instytucji wspierających oraz wiodących projektantów i przedstawicieli berlińskich firm z sektora kreatywnego. Po kolacji odbyło się sympozjum z udziałem znamienitych prelegentów. Wystąpili m.in. Hella Jongerius, Ola Rune, Konstantin Grcic, Alexander Schwarz, Thomas Demand i Sebastian Wrong.

Rozmowy projektantów, Analizy najlepszych praktyk

Drugiego dnia odbyła się kolacja połączona z sesją „kojarzenia par“, z udziałem ok. 30 polskich i niemieckich projektantów. Rozmawiali oni o produktach, pracach i inspiracjach po obu stronach granicy. Otwartość umysłów zaowocowała interesującymi rozmowami, dzięki którym pomiędzy projektantami z zupełnie różnych środowisk i dziedzin szybko nawiązała się nić porozumienia. Następnie polscy projektanci odwiedzili kilka berlińskich biur projektowych, m.in. Adam+Harborth, Dan Pearlman i Mark Braun Studio. Ich zupełnie odmienne strategie, modele biznesowe i koncepcje dostarczyły cennych wniosków na temat różnych metod rozwoju kariery w sektorach kreatywnych.

Partnerzy poszczególnych modułów

Koordynator programu wizyty i analizy najlepszych praktyk: Berlin Partner GmbH

Partner ds. lokalizacji i komunikacji: Create Berlin, partner ds. lokalizacji: Qubique.


Relacje biznesowe zawsze łatwiej buduje się na bazie relacji osobistych.

Świetni ludzie – przyjaźni, profesjonalni i otwarci.

Poznaliśmy wielu ciekawych kolegów po fachu – właściwie chciałbym mieć więcej czasu, żeby dłużej ze wszystkimi porozmawiać.