Giełda kontaktowa B2B dla producentów odzieży, dodatków i usług z sektora oraz berlińskich firm modowych


Berlin, 3. – 4. November, 2016

Pierwsza giełda kontaktowa B2B zorganizowana w ramach projektu Berlin Poland zakończyła się sukcesem. Umożliwiła ona z powodzeniem zawarcie 186 kontaktów pomiędzy 80 berlińskimi markami modowymi oraz 18 polskimi firmami produkcyjnymi.

Pierwszy dzień rozpoczął się prezentacją domu towarowego Bikini Berlin z prezentacjami berlińskich marek modowych i concept stores.. Zorganizowane zwiedzanie objektu umożliwiło polskim firmom wgląd do berlińskiej siedziby mody oraz przezdstawiło innowacyjny koncept wprowadzania marek modowych na rynek.

Na zakończenie zwiedzania uczestnicy zostali zaproszeni na kolację networkingową, na którą przybyli także liczni przedstawiciele berlińskich  marek modowych, reprezentanci instytucji, szkół modowych, a także związków branżowych z Polaski oraz z Berlina. Uczestnicy mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów z polskimi firmami, a poprzedzające kolację moderowane podiumdyskusyjne naświetliło różnorodne wyzwania związane z międzynarodową produkcją oraz przedstawiło odmienne punkty widzenia obydwu stron.

W drugim dniu giełdy kontaktowej, która odbyła się w berlińskim teatrze TAK w Aufbau Haus w dzielnicy Kreuzberg, wzięło udział ponad 80 berlińskich marek modowych. Podczas prezentacji na skalę targów firmy berlińskie miały możliwość zapoznania się z próbkami produktów 18 polskich firm oraz miały możliwość rozpoczęcia pierwszych rozmów w kierunku ewentualnej współpracy.

W przeciągu krótkiego czasu nawiązano liczne kontakty, które zaledwie kilka tygodni później doprowadziły do pierwszej współpracy.

Następna giełda kontaktowa B2B jest zaplanowana na wiosnę 2017 (w Polsce), a także na jesień 2017 (w Berlinie). Dalsze informacje znajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym projektu współpracy oraz poprzez Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie IDZ.


Organizator
International Design Center Berlin (IDZ)

Mecenas
Finansowanie ze środków federalnych w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy – przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRE)

Partnerzy kooperacyjny
Sourcebook, PIOT, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, NEMONA, ESMOD, Creative City Berlin, 100%-ig, GOOD GARMENT COLLECTIVE, Atelier Daniel Dück