Warsztaty rozpoczynające projekt


Berlin, 26. April, 2019

26 kwietnia Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie przeprowadziło warsztaty rozpoczynające projekt „Berlin Poland | Fashion Business & Manufacture 2019-2020“.

Celem warsztatów było określenie ważnych tematów i wyzwań związanych z nawiązaniem i utrzymaniem współpracy transgranicznej w przemyśle odzieżowym i tekstylnym. Wyniki warsztastu stanowią podstawę do opracowania koncepcji kolejnych warsztatów Co-Creation z przedsiębiorcami z obu krajów, w trakcie których polskie oraz berlińskie firmy mają za zadanie wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Warsztat otwierający został przeprowadzony przez berlińską agencję Service Design „Fuxblau“. Warsztaty były oparte na metodach Co-Creation i moderowane przez Manuela Großmanna.

W pierwszej fazie warsztatów uczestnicy opracowali Stakeholder mapę z myślą o międzynarodowej współpracy i określili najważniejsze wyzwania:

  • komunikacja
  • matchmaking i networking
  • wiedza i rozwój
  • produkcja i produkt
  • wsparcie finansowe

W kilku kolejnych fazach uczestnicy wypracowali indywidualne obszary problemowe i cele dla każdego wyzwania. Na tej podstawie opracowano konkretne zadania dla rozwiązania pięciu wyzwań.

Zespół projektu ocenił wyniki i przygotował szczegółową dokumentację warsztatów. Stwierdzenia uczestników zostały podsumowane w grupach tematycznych i ocenione według ich wagi.

Określono cztery obszary tematyczne i działania:

  • komunikacja
  • narzędzia (praktyczne wytyczne i standardy procesu)
  • finanse
  • modele biznesowe i sieć

Tematy te zostaną pogłębione w kilku kolejnych warsztatach Co-Creation z firmami z Berlina i Polski w celu rozwoju potencjału i możliwości oraz praktycznych rozwiązań.

 


Organizator
Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)

Mecenas
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie

Partnerzy kooperacyjni
Creative City BerlinEnterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Fashion Council Germany, GOOD GARMENT COLLECTIVE, NEMONA, Sourcebook